Service

Visser Leeuwarden begrijpt uw dienstverlening!

Visser Leeuwarden werkt te allen tijde aan het maximaliseren van de inzetbaarheid van uw hulpverleningsvoertuigen. In een goed geoutilleerde werkplaats wordt correctief en preventief onderhoud aan de voertuigen uitgevoerd. Daarnaast beschikt Visser Leeuwarden over de faciliteiten, kennis, kunde en ervaring voor onder meer de herinrichting van uw materiaal- of patiëntenruimte, de inbouw van communicatie- en ongevallenanalyse systemen, de inbouw van laptopsledes en de montage van luchtveringsets.

Visser Leeuwarden biedt haar klanten reeds jaren de mogelijkheid een volledig onderhoudscontract op het basisvoertuig en de inrichting af te sluiten. Voor het onderhoud aan het basisvoertuig bestaat een partnership met gangbare, regionale merkdealers. Deze bedrijven zijn goed geïnstrueerd en daardoor in staat om het reguliere onderhoud aan hulpverleningsvoertuigen uit te voeren. Uw voertuig hoeft dus voor onderhoud niet naar Leeuwarden. Mocht onverhoopt assistentie van Visser noodzakelijk zijn, dan worden onderhoud of reparaties bij u ter plekke uitgevoerd. Bij urgentie is onze serviceafdeling 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

U wenst een hoge inzetbaarheid? Visser Leeuwarden begrijpt uw dienstverlening!